Uvjeti korištenja

Klijent
Klijentom u daljnjem tekstu se smatrate Vi kao kupac naših usluga.
Cloudbox Hosting
U daljenjem tekstu Cloudbox Hosting se smatra IKRA d.o.o., OIB: 36062815726, Vlaška 79, 10 000 Zagreb, čije je ime Cloudbox Hosting brend.

1. NARUDŽBA


1.1 Klijent naručuje proizvod ili proizvode putem online sustava za narudžbu. Unosom traženih podataka u sustav za narudžbe i predajom nardužbe ta se osoba smatra kupcem.
1.2 Usluga se smatra naručena nakon što unesete osobne podatke, prihvatite uvjete korištenja i završite sa procesom kupnje putem našeg sustava.

2. PLAĆANJE


2.1 Plaćanje naručenih usluga možete izvršiti internet bankarstvom, PayPal-om ili općom uplatnicom.
2.2 Klijent web hosting paketa (gdje smatramo web hosting i vps hosting) nema pravo na preprodaju zakupljenog paketa osim ako se ne radi o reseller paketima gdje Klijent izrađuje svoje paketa i može ih prodavati trećim stranama.
2.3 Ako Klijent krši stavku 2.2 i nepravilnost bude otkrivena od strane djelatnika Cloudbox Hostinga, Cloudbox Hosting poduzet će potrebne mjere.
2.4 Usluga koju pruža Cloudbox Hosting temelji se na pred-plaćenoj usluzi. Trajanje usluge može biti u periodu od jednog do dvanest mjeseci (osim ukoliko nije drugačije navedeno).
2.5 Cloudbox Hosting će automatski Klijentu usluge 7 dana prije isteka usluge poslati automatski putem sustava ponudu za obnovu usluge. Klijent plaćanjem ponudem produžuje uslugu ili putem korisničke zone i ticketa može otkazati produženje usluge.
2.6 Klijent se obavezuje da će po primitku ponude od Cloudbox Hosting-a podmiriti sva potraživanja do valute plaćanja navedenog na ponudi. U slučaju da na ponudi nije navedena valuta plaćanja rok za podmirenje obveza iznosi 7 dana od primitka ponude.
2.7 Sve usluge se naplaćuju prema cijenama koje su iskazane na adresi www.cloudbox.hr
2.8 U slučaju promjena cijena usluga, Cloudbox Hosting se obvezuje da će obavijest o promjeni cijena objaviti na stranici Blog/Novosti.

3. MJESEČNI PROMET


3.1 Svi web hosting paketi dolaze sa neograničenim mjesečnim prometom, osim reseller hosting i VPS hosting gdje su iskazane vrijednosti mjesečnog prometa koje su uključene u pakete.
3.2 Ako ustanovimo da se mjesečni promet zloupotrebljuje (npr. upload video isječaka, live stream, upload glazbe, itd.) imamo pravo ograničiti promet tome Klijentu bez prethodne najave.

4. SADRŽAJ WEB STRANICA


4.1 Na web stranicama Klijenta nije dozvoljeno posjedovati sadržaje odnsono elemente mržnje, nasilja ili rasne netrpeljivosti
4.2 Zabranjeno je spamanje (SPAM), mass mailing, promicati web stranice koje potiču na ilegalne radnje, dirstribuiranje programa, filmova, igrica, file sharing, mp3 datoteka, i sl.
4.3 Strogo je zabranjeno objavljivanje bilo kakvog sadržaja koji potiče ili promiće na upotretnu nedozvoljenih sredstava koja su zabranjena zakonom
4.4 Zabranjena je distribucija i objavljivanje datoteka, slika, snimaka i ostalog za koje niste ovlašteni distributer ili vlasnik
4.5 Zabranjeno je korištenje IP adresa naših servera putem anonimnih skripti, hacking skripti i sličnih skripata.
4.6 Klijent web prostora i domene je jedini odgovoran za cjelokupan sadržaj koji se nalazi i objavljuje na njegovom web prostoru. Cloudbox Hosting ne može i ne će odgovarati za sadržaj koji se nalazi na web prostoru Klijenta. Sadržaj koji je objavljen na web prostoru je isključivo odgovornost vlasnika odnosno zakupca web prostora (u ovom slučaju Klijenta).

4.7 U slučaju tužba pokrenutih od trećih strana prema Klijentu, Klijent se slaže da će nadoknaditi štetu i da će braniti i smatrati Cloudbox Hosting nedužnim.
4.8 Klijent je dužan po nadležnosti viših organa u slučaju sporova, istraga omogućiti cjeloviti uvid u uslugu koju posjeduje kod Cloudbox Hosting-a
4.9 Cloudbox Hosting u slučaju istrage državnih institucija ili stranih državnih institucija, tužbe ili pravnog spora, na osnovu službenog sudskog naloga ili policijske istrage smije omogućiti pristup informacijama o korisničkom računu, ponudi i računu koji je izdan klijentu.
4.10 Cloudbox Hosting nije obvezan pratiti sadržaj koji Klijent objavljuje na svom web prostoru. Klijent preuzima potpunu odgovoronost za sadržaj na zakupljenom web prostoru.

Cloudbox Hosting zadržava pravo ukoliko dođe do kršenja uvjeta korištenja da Klijentu otkaže uslugu bez prijašnje obavijesti samoga Klijenta, te Cloudbox Hosting Klijentu nije dužan povratiti novac za navedenu uslugu.

5. BACKUP


5.1 Cloudbox Hosting u administraciji web hosting (cPanel-u) nudi opciju samostalne izrade sigurnosne kopije cijelog Vašeg korisničkog računa uključujući mysql bazu, mailove, statistiku i sl. Svaki Klijent samostalno može kreirati kompletan backup svog web prostora i pohraniti ga lokalno na svoje računalo ili medij.
5.2 Cloudbox Hosting radi svoje sigurnosti i sigurnosti Klijenta nakon aktiviranja usluge, aktivira uslugu R1Soft backupa koji vrši backup računa na dnevnoj i tjednoj bazi. U slučaju pada, kraha odnsono gubitka podataka stranice, Cloudbox Hosting nije obvezan isporučiti backup Klijentu ukoliko nije u mogućnosti doprjeti do backup-a.
5.3 Cloudbox Hosting pohranjuje backupove korisnički računa na tjednoj i dnevnoj razini. Korisnicima kojima su se istekle usluga i nisu ih obnovili odnosno produžili ne čuvamo sigurnosne kopije.
5.5 U slučaju otkazivanja usluge Cloudbox Hostinga, Klijent unutar 4 dana od prestanka ili isteka korištenja usluge može tražiti backup te se Cloudbox Hosting obavezuje dostaviti backup, u protivnom nakon isteka period od 4 dana Cloudbox Hosting nije dužan dostaviti sigurnosnu kopiju podataka. Cloudbox Hosting ima pravo nakon isteka period od 4 dana zatražiti naknadu za sigurnosnu kopiju koju je Klijent zatražio.
5.6 Cloudbox Hosting ne može snositi odgovornost uslijed gubitka podataka u web prostoru Klijenta.

6. REGISTRACIJA I PRODUŽENJE ZAKUPA DOMENE


6.1 Cloudbox Hosting ne može snositi odgovornost za eventualni gubitak domene ukoliko Klijent ne želi ili ne produži domenu na vrijeme.
6.2 Cloudbox Hosting ne može snositi odgovornost uslijed gubitka domene od strane samog registra ili gubitka domene od registra zbog narušavanja uvjeta korištenja.
6.3 Cloudbox Hosting se obavezuje aktivirati domenu u roku 24h od proknjižena uplate domene od strane Klijenta.

7. ZAŠTITA PRIVATNOSTI


7.1 Cloudbox Hosting se obavezuje čuvati Vaše osobne podatke prijavljenje kod narudžbe, a koji su neophodni zbog računovodstva, kreiranja računa, te radi isključivo poslovnog kontakta s Klijentom za vrijeme korištenja naših usluga.
7.2 Cloudbox Hosting se obavezuje da neće dijeliti Vaše osobne podatke osim u slučaju zahtjeva državnih institucija, registaraciji ssl certifikat i registraciji domene.
7.3 Cloudbox Hosting zadržava pravo na Vaše email adrese dostaviti promotivne ponude Cloudbox Hostinga i njegovih poslovnih partnera.

8. RESELLER HOSTING


8.1 Klijent nakon zakupa paketa od strane Cloudbox Hostinga, smije kreirati vlastite pakete te ih prodavati trećim osobama
8.2 Cloudbox Hosting zadržava pravo ukoliko se krše uvjeti korištenja Cloudbox Hostinga, suspendirati ili ukloniti račun klijenta našeg Klijenta.
8.3 Klijent reseller paketa mora poštivati ove odredbe u uvjetima korištenja, te prilikom kupnje proizvoda odnosno paketa potvrđuje da je razumio u potpunosti i da prihvaća naše uvjete korištenja
8.4 Svi reseller paketi imaju neograničeni promet, osim ako nije drugačije navedeno u specifikaciji reseller paketa.

9. VPS HOSTING


9.1 Klijent nakon zakupa VPS Hosting ima cjelokupne administrativne ovlasti nad tim serverom (root ovlasti)
9.2 Klijent je odgovoran za cijeli server osim ako u narudžbi nije odabrao managed uslugu gdje Cloudbox Hosting održava sistemski dio servera.
9.3 Ukoliko Klijent zlonamjerno i konstatno troši poveće resurse, Cloudbox Hosting zadržava pravo da suspendira ili smanji dopuštenje resursima samom Klijentu (cpu, ram, mjesečni promet i sl.) kako bi osigurali sigurnost servera samom Klijentu a i ostalim korisnicima na tom server

10. USKRAĆIVANJE USLUGE


10.1 Cloudbox Hosting nije odgovoran ni za kakve štete nastale uskraćivanjem usluge niti snosi eventualno nastale troškove uslijed uskraćivanja usluge Klijentu.
10.2 Svako kršenje uvjeta korištenja je temelj za uskraćivanje usluge Klijentu.
10.3 Klijent oslobađa Cloudbox Hosting u slučaju nastale štete korištenjem naših usluga, te neće kriviti Cloudbox Hosting za nastalu štetu.
10.4 Sve eventualnosti koje su/nisu obuhvaćene ovim uvjetima korištenja, Cloudbox Hosting i Klijent će rješavati dogovorno, a ukoliko to ne bi bilo moguće, na nadležnom sudu.
10.5 Cloudbox Hosting suspendiranjem ili brisanjem korisničkog računa Klijenta nije dužan povratiti iznos uplaćen za naručene usluge.

Cloudbox Hosting zadržava pravo na promjene uvjeta korištenja bez prethodne obavijesti Klijenta.

Dokument je izdan elektronskim putem, te je pravovaljan bez žiga i/ili potpisa odgovorne osobe.

Zadnja izmjena: 26.08.2013

Cloudbox Hosting je brand društva IKRA d.o.o.